Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje osoba sa invaliditetom | Projekat

O projektu

Rad za mlade sa invaliditetom je projekat koji podržava Solidar Suisse , koji se realizuje u 4 grada u Srbiji (Zaječar, Pirot,Užice i Kragujevac) .
Opšti cilj projekta je doprinos zapošljavanju mladih sa iininvaliditetom kroz jačanje civilnog društva u sektoru socijalne inkluzije i povezivanje  postojećih pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, što omogućava njihovo omasovljavanje i unapređenje kvaliteta pružanja usluge za motivaciju i zapošljavanje mladih osoba sa invaliditetom. 
Potrebe ciljne grupe koju u ovom projektu predstavljaju mladi sa invaliditetom, mogu da se predstave na sledeći način: da se uspostavi efikasan sistem za sprovođenje podrške u obrazovanju, zapošljavanju i socijalnoj zaštiti, da se uspostavi dijalog sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama u oblasti zapošljavanja u lokalnoj zajednici, da se izgrade kapaciteti i standardi kvaliteta usluga kao dodatna podrška zapošljavanju, da organizacije civilnog društva imaju veći pristup krajnjim korisnicima i veću vidljivost na lokalnom nivou, da se podstakne razmena informacija / podataka o izlasku novih i servis provajdera koji pružaju pomoić prilikom zapošljavanja mladih sa invaliditetom(službe asistencije, transporta, rešavanja barijera itd),  da se poboljša međusobna koordinacija biznisa, javnog i civilnog sektora.

Specifični ciljevi projekta će se sprovoditi kroz sledeće aktivnosti: 
1. obezbeđivanje dokaza o trenutnoj situaciji u vezi sa zapošljavanjem mladih sa invaliditetom kao input za omasovljavanje vaninstitucionalnih usluga i unapređenje politike zapiošljavanja ovde grupacije. Jedan od ključnih načina da se dostigne opšti cilj projekta je obezbeđivanje rezultata o trenutnoj situaciji u domenu zapošljavanja. Ovaj cilj će se postići kroz izradu Istraživačke studije, anketiranjem i sprovođenjem 4 fokus grupnih intervjua sa učešćem lokalnih aktera i OCD, za primenu mehanizma usluga za poboljšanje zapošljavanja mladih sa invaliditetom na lokalnom nivou. Studija usluga će biti razvijena analizom kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja ali i analiziranjem najbolje prakse EU koje mogu da se primene u Srbiji. 
2. Proširenje informisanja o potencijalnim poslodavcima i zaposlenima kroz formiranje internet baze podataka i info portala. Ovaj cilj će biti aktivan kroz razvoj Info veb portala sa početnom bazom podataka onih mladih sa invaliditetom koji traže posao i potencijalnim poslodavcima, kao i dodatnom podrškom u vidu vanistitucionalne podrške, asistencije, transporta ili edukativnim programima za javno i privatno partnerstvo u domenu zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Ovaj Info portal će se razvijati u saradnji sa lokalnim samoupravama organizacijalam civilnog društva, poslovnim saradnicima iz privatnog i državnog sektora. 
3.  Povećanje uticaja na socijalnu inkluziju mladih sa invaliditetom panel debata na nivou 4 regiona u Srbiji uz prateću info medijsku promociju. Ova aktivnost se realizuje kroz  zajednički proces sa akterima iz 4 lokalne samouprave. Uz podršku lokalnih saradnika biće obezbeđeno učešće 50 lokalnih aktera iz 4 regiona tokom 5 meseci relaizacije projekta na debatama koje će pomoći da se podrži socijalna inkluzija mladih sa invaliditetom kako u domenu obrazovanja, tako i kod procesa rušenja predrasuda a i sve će to dovesti do većeg zapošljavanja mladih sa invaliditetom.

 

We may find that even wealthy people often purchase some replica watches sale as they truly require them. Really frequently persons wear such replica watches uk when they go swimming or visiting sport events. Surely rolex replica sale would be the greatest variant for such cases. Quite often there may be some troubles with truly expensive replica watches when you passing some state boundaries. Visiting other states people have to leave their watches in hotel rooms and other strange places, so it is nice to get replica. Reading current article you probably have understood that replica watches uk is a copy of genuine model which costs less. You should clearly realize that the difference between replica watches sale and original watches can be determined only by true expert. Such marks as Made in Switzerland are used just on the genuine Swiss watches.