Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje osoba sa invaliditetom | Kragujevac

Kragujevac

Održana fokus grupa u okviru projekta Rad za mlade sa invaliditetom u Kragujevcu 17.jula 2013 godine.

Od izlaganja svih učesnika u fokus grupi može se izvući zaključak da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom teško i sudeći po nivou obrazovanja učesnika, od kojih je nekoliko sa VSS, problem nije u nivou obrazovanja niti u poslovnim kompetencijama već  u vrlo izraženim predrasudama i manjku radnih mesta generalno.  Više od 5 učesnika istaklo je kao lično iskustvo da poslodavci nisu hteli da ih zaposle zbog njihovog fizičkog izgleda ili načina na koji se kreću, kao i da nakon obaveljnog posla nisu bili isplaćeni. Napori koje su ulagali da se žale na poslodavca bili su uzaludni i skoro niko od nadležnih službi nije imao sluha za njihov problem.  Ističe se da su NSZ i Zaštitnik građana vrlo otovreni za saradnju u ovakvim situacijama ali se takođe ističe da zaštitnik građana nema izvršnu moć, stoga sve žalbe ostanu samo na pismenoj opomeni poslodavcu koja se ignoriše, jer posledica nepoštovanja nema.

Personalna asistencija: (radni/personalni asistenti)
Programi personalne asistencije su postojali u Kragujevcu, dve godine za redom, ali je to bila usluga finansirana projektno, tako da ove godine te usluge nema. Ali i tada kada je bila mogućnost angažovanja, asistetna su imali samo osobe sa telesnim invaliditetom i to ne za obavljanje posla na radnom mestu, već za kretanje i asisteniciju za slične aktivnosti.

Transport:
U Kragujevcu postoji kombi transport za osobe sa invaliditetom, ali je u vrlo lošem stanju i skoro niko od prisutnih ni ne zna ko koristi usluge tog prevoza. 

Rad od kuce:
Predstavnica NSZ kaže da je do sada bio samo jedan primerm, i to pozitivan , u pitanje bio administrativno knjigovodstveni posao.  

Rad za mlade sa invaliditetom | Zapošljavanje mladih u Kragujevcu | Fokus grupa

 

It is because of all these reasons that the replica watches are very costly and can only be dreamt of but not owned. A rolex replica uk is the best alternative to satisfy your desire and add confidence to your personality. replica watches are so well made that no other person than an expert can identify a real one from the imitation watches. These rolex replica sale are not only great look alike but are also the best in terms of quality, durability and style. rolex replica sale are designed so that they can cater to the needs of people who are unable to afford the original brands whopping price. It is in these rolex replica sale that people can find the ultimate treasure of enjoying the most popular designs at an affordable rate.